Броени дни преди настъпването на Нова година район „Триадица“
напомня, че фойерверките и пиратките могат да причинят различни травми на
хората. Нека не разваляме празника си в обикаляне на болници, както и да
пощадим труда на лекарите, които ежеминутно се борят да спасяват човешки живот.

Район „Триадица“ се обръща с призив преди да посегнем към
пиротехниката да помислим и  за
животните. Доказано е, че пиратките могат да предизвикат стрес и пристъпи на
паника, а ако тръмнат близо близо до тях не е изключено да доведат до загуба на
слуха или слепота.

Известен факт е, че пиротехническите средства са опасни не
само за домашните любимци, но и за дивите животни. Вследствие на силния шум
някои птици например губят ориентация, започват да летят неориентирано и не е
изключено да предизвикат ПТП.