Зам.-кметът на район “Триадица“ Руслан Баждеков и началник отдел „Социални политики“ Радка Близнакова извършиха проверка на всички общински училища в района във връзка с откриването на учебната година. Установено бе, че ремонтните дейности – боядисване и освежаване са на приключване и са спазени всички противоепидемиологични мерки срещу COVID-19.

В деветте общински училища на територията на район „Триадица“ е направено всичко възможно за повишаване на ефективността в работата и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна форма и подобряване на достъпа до образование.

След проведени задълбочени разговори с директорите на училищата бе отбелязано необходимостта от ремонт на материалната база в 20 ОУ „Тодор Минков и боядисване на пешеходната пътека пред училището. В 41ОУ „П.Евтимий“ комисията констатира важността от построяване на нова сграда, до подновяване на пешеходната пътека и оправяне на оградата. 73 СУ „Вл.Граматик“ постави въпросът за подмяна на ел.-инсталацията, ремонт на тротоара от училището до близкия светофар, падаща мазилка на сградата и др. Директорът на 47 СУ „Хр.Г.Данов“ очерта проблемът с теч от покрива.

Район „Триадица“ продължава да следи за състоянието на материалната база на училищата в района и да предлага свои виждания и проекти за модернизиране и надграждане, за които ще разчита на разбирането и помощта на Столична община.