Район „Триадица“ разчиства днес от изоставени автомобили терените около жк. “Гоце Делчев“ и жилищна група „Южен парк“. Вдигането на излезлите от употреба коли става в присъствието на комисия с представители на районната администрация, 4 РПУ, Столичен инспекторат.-район „Триадица“.

Всички стикирани до момента изоставени автомобили в района вече са вдигнати, районната администрация започва издаването на нови заповеди за принудително преместване.