Район „Триадица“ започна ремонта на подлезите. В момента се извършват строително-възстановителни дейности на стълбите в подлеза до Професионалната гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“ на бул. „България“, изпълнението на което ежедневно се следи от експертите на района.

 Предстои да бъдат ремонтирани и всички останали подлези на територията на район „Триадица“, за да станат безопасни, удобни и приятни за преминаване от гражданите. В програмата на район „Триадица“ освен ремонт на стълбите, е залегнала  проверка и подмяна на всички опасни дъждоприемни решетки. В кратки срокове ще бъдат експертирани и при нужда подменени и осветителнпите тела в подлезите.