Стажовете се провеждат в периода 1 юли – 30 септември

Столична община – район „Триадица“ за втора поредна година участва в програма за централизирано провеждане на студентски стажове по инициатива на дирекция  „Модернизация на администрацията“ в администрацията  на Министерски съвет или децентрализирано – по инициатива на отделна администрация.

В администрацията на СО-район „Триадица“ 8 студенти ще имат възможност да придобият  професионален опит в направленията: общо инженерство, архитектура, право, администрация и управление.

Успешно завършилите студентската програма ще получат удостоверения от районната администрация.