Учебните заведения на територията на район „Триадица“ се подготвят за участие в Фестивала на кукерските маски и българските традиции „Сирни заговезни“. Предвидени са поредица от интересни прояви на учениците, които засега се пазят в тайна. Изработването на традиционните кукерски костюми и маски изисква дълга подготовка и познаване на обичаите.

Традиция „Кукери“ е възникнала по нашите земи през времето на траките, когато бил празнуван през дните, посветени на тракийския бог на веселието Дионис. Целта е била да се отпразнува началото на новата земеделска година и във връзка с оранта .Кукерите празнуват, че зимата отминава и постепенно настъпва плодовитата пролет.

Ръководството на район „Триадица“ подкрепя инициативността, креативността, творчеството и въображението на представителите на всички културни и образователни институции на територията на района.