Преди началото на учебната година служители на район „Триадица“ инспектираха наличието на преградни огради пред входовете на детските градини и училищата в района, които са задължителни за безопасността на децата. Констатирана бе само една липсва – в района на 87 ДГ „Буката“ на ул.“Цар Петър I“ №5. Сигналът бе предаден в Дирекция „Управление и анализ на трафика“.

Район „Триадица“ извършва проверка на състоянието на пешеходните пътеки близост до учебните заведения и детските градини според утвърдените правила, както и състоянието на светофарната уредба. Работи се и върху реализацията на проектите за изграждане на площадки да безопасност на движението.

Междувременно във всички детски градини и училища в район “Триадица“ се създава нужната организация за прием, обучение и възпитание съобразно епидемичната обстановка в страната с цел опазване на живота и здравето на децата. Осигуряват се нужните дезинфектанти, обозначителни знаци, предпазни средства по предписанията на Министерство на здравеопазването. Очаква се разпореждането на МОН за провеждане на учебния процес.