Район „Триадица“ се включва в проекта на Столична община „Патронаж
плюс“, който стартира от 1 април и ще продължи до края на година. Проектът
обхваща пенсионери над 65 години, хора с увреждания над 54 години с решение на
ТЕЛК над 90 процента, социално слаби и карантирани във връзка с короновируса  и включва закупуване на храна и медикаменти,
плащане на услуги, грижа за домакинството и медико-социални грижи.

Включването на „Триадица“ в „Патронаж плюс“ стана ясно след
среща на зам.-кмета по социалните въпроси Руслан Баждеков и началника на отдел „Социални
политики“ Радка Близнакова с директора на Дирекция „Интеграция на хора с
увреждания“ Вера Петрова.

Проектът ще обхване 1800 нуждаещи се в цяла София, като за „Триадица“
те ще бъдат около 200.