Район „Триадица“ е партньор в проекта на фондация „Въпреки“- „Толерантността като култура“. Събитието ще се състои на 10 октомври на Сцена на танцов „Дерида“ на ул.“Цар Самуил“32 от 12 до 18 часа. Интересна част от програмата е спектакълът „Синтетики“ за вредата от използването на пластмасата с хореография на Живко Желязков, дзен импровизацията върху вибрации на тишината „Отразена луна“ и др.

Културата е толерантност по самата си същност – опит да разбереш света и хората. Но и толерантността включва в себе си културата на общуване, емпатията, интересът към различието и различните, към хората, животните и природата. И все пак докъде са границите на толерантността към нетолерантните? Всичко това искаме да обговорим, изтанцуваме, изрисуваме, обсъдим между по-млади и не толкова, уверяват организаторите на хепънинга.

Събитието на фондация „Въпреки“ е с подкрепата на Столична община по програма „Европа 2020“