Ръководството на  „Триадица“ се обръща към собствениците на бизнес обектите на територията на района, на които не е забранено да извършват дейността си в условията на извънредни мерки, да спазват стриктно изискванията на заповедта на министъра на здравеопазването за недопускане на събирането на две или повече лица над 60 г.в помещенията ,където се предоставят съответните услуги. Нареждането важи и за прилежащите към обектите откритити площи. Строгите мерки предвиждат осигуряване на дистанция между лицата най-малко 1-1,5 метра.