Зам.-кметът на район „Триадица“ инж. Христо Вълчанов и
експерти от райнната администрация проведоха работна среща със зам.-кмета на
Столична община с ресор „Обществено строителство“ инж. Ангел Джоргов, в която
взеха участие инж. Кристиан Димитров директор на Дирекция „Инвестиционно планиране,
проучване и възлагане“ и инж. Васил Начевски, главен  инженер в Дирекция „ Строителство“

Представителите на районната администрация запознаха с предложението
на район „Триадица“  всяка година да се
проектират  по две улици в квартал и на
следващата да се изграждат. От Столична община отговориха, че във връзка с
разпространението на COVID-19 за
2021 г.  средствата за инвестиционно изграждане
 и ремонт на инфраструктурата са недостатъчни
 за изпълнението на подобен план. Договорено
бе, че ще се правят идейни проекти, за да може да се изпълни поне първата фаза,
която предвижда промяна в ПУП и провеждане на обществени обсъждания с
гражданите, както и да има готовност за изпълнение при налични финанси.

На срещата бе обсъден  вариант за изграждане на кръстовището на ул. „Асен
Йорданов“ с бул. „Черни връх“, което не е било изпълнено в цялост по време на
ремонта на булеварда, но сега има възможност да се случи.

Във връзка с бъдещото изграждане на ул.“Костенски водопад“,
районната администрация пое ангажимента да уточни възможностите за проектиране
и изграждане на моста във връзка с проекта за линейния парк.

Акцент бе поставен и на получения готов проект за цялостно
изграждане на ул.“ Славовица“ в жк. “Гоце Делчев“. Район „Триадица“ пое
ангажимента да проведе разговор със собственика на имот, даден за изкупуване с
цел изкупуването му и възможност за изграждане на улицата при бъдещо
финансиране.

Обсъден бе идейния проект на ул.“Ген. Кирил Ботев“, изготвен
от Столична община, който да послужи за изменение на плана за регулация ,
подлежащ на обществена обсъждане.

От Столична община постъпи уверение, че се изработва проект
на ул. „Емилиян Станев“ в кв.“Кръстова вада“, но във връзка с ограничените
средства, най-вероятно няма да започне изграждането й тази година.

На работната среща стана ясно още, че ул.“Флора“  няма да може да бъде изградена в цялост. Ще
бъдат направени само определени участъци заради това, че части попадат в обсега
на бъдещ линеен парк, както и за участъка към ул. Луи Аейр“ предстои служебно
изменение на подробния устройствен план от главния архитект на СО.

Обсъдена бе и инфраструктурата на ул. „Шарл Шампо“, която в
момента се явява важна връзка на живущите на ул.“ Георги Наджаков“ и ул.“409“.
На този етап улицата не може да бъде изградена в цялост заради неотчуждени
части от нея, но ще бъде рехабилитирана. Отчуждаването на улицата в този
участък се предвижда през тази година.