Осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания бе основната тема на разговорите между зам.-кмета на район „Триадица“ Руслан Баждеков и председателя на Агенцията за хора с увреждания Минчо Коралски.

Обсъдени бяха възможностите за осигуряване на напълно достъпна среда за инвалидите в три от читалищата на територията на района – „Д-р Петър Берон“, „Димитър Динев“ и „Светлина“. По предложение на районната администрация това може да се случи чрез изграждането на рампи, включително и електрически, асансьорни устройства и специализирани тоалетни.

Достъпна среда за хората с увреждания е един от основните приоритети в програмата на кмета на район „Триадица“ Димитър Божилов за развитие на района.