Зам.-кметът на район „Триадица“ по строителството инж. Христо Вълчанов взе активно участие в седмичната оперативка на експерти от СО, изпълнителя на трасето и представители дружествата по изграждане на новото трасе на бул. „Т. Каблешков“.
Инж.Вълчанов установи проблем, свързан с изграждането на велоалеята по булеварда. Според зам.-кмета освен , че е тясна като габарит – 1,5 м, алеята завършва с бордюр, висок 5 см. Това на практика ограничава динамичният габарит на велоалеята и създава предпоставки за инциденти. Макар и еднопосочна, трябва да има възможност за задминаването на един велосипедист от друг.
Решение за проблема има и според район „Триадица“ то е във възможността, ако не в цялата си дължина, то поне на места да се направи велоалеята с широчина 2 м и границата с тротоара да се изгради със скосен бордюр. Това би намалило значително риска от инциденти.