Зам.-кметът на район „Триадица“ инж. Христо Вълчанов и главният архитект Иван Шишков проведоха работна среща със зам.-кмета на Столична община с ресор „Обществено строителство“ инж. Ангел Джоргов, в която взеха участие инж. Кристиан Димитров директор на Дирекция „Инвестиционно планиране, проучване и възлагане“ и инж. Васил Начевски, главен инженер в Дирекция „ Строителство“

Представителите на районната администрация запознаха с предложението на район „Триадица“ всяка година да се проектират по две улици в квартал и на следващата да се изграждат. От Столична община отговориха, че във връзка с разпространението на COVID-19 за 2021 г. средствата за инвестиционно изграждане и ремонт на инфраструктурата са недостатъчни за изпълнението на подобен план. Договорено бе, че ще се правят идейни проекти, за да може да се изпълни поне първата фаза, която предвижда промяна в ПУП и провеждане на обществени обсъждания с гражданите, както и да има готовност за изпълнение при налични финанси.

На срещата бе обсъден вариант за изграждане на кръстовището на ул. „Асен Йорданов“ с бул. „Черни връх“, което не е било изпълнено в цялост по време на ремонта на булеварда, но сега има възможност да се случи.

Във връзка с бъдещото изграждане на ул.“Костенски водопад“, районната администрация пое ангажимента да уточни възможностите за проектиране и изграждане на моста във връзка с проекта за линейния парк.

Акцент бе поставен и на получения готов проект за цялостно изграждане на ул.“ Славовица“ в жк. “Гоце Делчев“. Район „Триадица“ пое ангажимента да проведе разговор със собственика на имот, даден за изкупуване с цел изкупуването му и възможност за изграждане на улицата при бъдещо финансиране.

Обсъден бе идейния проект на ул.“Ген. Кирил Ботев“, изготвен от Столична община, който да послужи за изменение на плана за регулация , подлежащ на обществена обсъждане.

От Столична община постъпи уверение, че се изработва проект на ул. „Емилиян Станев“ в кв.“Кръстова вада“, но във връзка с ограничените средства, най-вероятно няма да започне изграждането й тази година.

На работната среща стана ясно още, че ул.“Флора“ няма да може да бъде изградена в цялост. Ще бъдат направени само определени участъци заради това, че части попадат в обсега на бъдещ линеен парк, както и за участъка към ул. Луи Аейр“ предстои служебно изменение на подробния устройствен план от главния архитект на СО.

Обсъдена бе и инфраструктурата на ул. „Шарл Шампо“, която в момента се явява важна връзка на живущите на ул.“ Георги Наджаков“ и ул.“409“. На този етап улицата не може да бъде изградена в цялост заради неотчуждени части от нея, но ще бъде рехабилитирана. Отчуждаването на улицата в този участък се предвижда през тази година.