Екипите на район „Триадица“ постоянно следят метеорологичната обстановка в столицата и се грижат за почистването и поддържането на пътната инфраструктура при заснежена обстановка .Под контрола на Районния инспекторат през изминалото денонощие улиците с масовия градски транспорт са изчистени до настилка. Направени са три обработки.На територията на район „Триадица“ са приведени в изряден вид спирките на автобусите. И в момента продължава почистването на улиците с обществена значимост, както и вътрешните улици и тротоарите.

В район „Триадица“ освен контрол на място, екипите следят хода на снегопочистването и чрез  специална GPS –система. Всички снегорини са оборудвани с датчици, които показват във всеки един момент дали снегоринът е с включен двигател, дали разпръсква смеси, дали е спуснал греблото, за да избутва сняг и с каква скорост се движи.

Продължава и дезинфекцията на подлезите на територията на район „Триадица“.