С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

От 01.05.2020 година, район „Триадица“ ще предоставя социалната услуга „Патронажна грижа“, състояща се в :

  • помощ при закупуване на лекарства и медикаменти;
  • плащане на такси, данъци и пр.;
  • помощ в домакинството;
  • здравни грижи;

За услугата могат да кандидатстват следните категории лица:

  • хора с увреждания;
  • лица над 70 години;
  • самотно живеещи възрастни хора;

Справки на телефон 02/ 80 54 138,Радка Близнакова

 

Заявление за ползване на социална услуга „Патронажна грижа“