Зам.-кметът на район „Триадица“ Руслан Баждеков се срещна с изпълнителния директор на Българската федерация по баскетбол Иван Ценов и с председателя на Асоциацията по баскетбол на хора с увреждания Борис Томов. По време на работната среща бе обсъдена социалната политика на районната администрация, насочена в помощ на хората с проблеми. Район „Триадица“ планира в най-кратки срокове реновирането на спортната площадка към сградата на „Тишина“ на ул.“Йордан Йовков“. Проектът вече получи одобрението на зам.-кмета на Столична община по направление „Социални дейности и интегриране на хора с увреждания“ Албена Атанасова.Социалната политика на район „Триадица“ е пряко свързана с проблемите на достъпността и интеграцията на хората с увреждания, за което ще бъдат предприети редица от мерки.