Поради необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа на мобилен оператор ще бъде извършена реконструкция по ул.“Проф.Марин Големинов“ 6А.