Във връзка с внезапно възникнали повреди доставчик на мобилни услуги ще извърши реконструкция на съществуващата тръбна мрежа натротоара на  ул.“Луи Айер“ 21 Е и на ул.“Марин Големинов“ до 17А. Ремонтните работи ще продължат до 42.01.2022 г.