Район „Триадица“ съобщава, че поради необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа на мобилен оператор ще бъдат извършен ремонт по тротоара на ул.“Христо Станчев“ 1, който ще продължи до 23.03.2023 г.