От 25.03.2022 г. до 01.04.2022 г. във връзка с внезапно възникнали повреди ще се извърши реконструкция на съществуващата тръбна канална мрежа на ул.“Твърдишки проход“ №11, собственост на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, съобщават от „А1 България“ ЕАД.