Важно съобщение!

Поради планиран от „Софийска
вода“ ремонт на водопровод на 21.01.2021 г. без вода остават“

-бул. „Пенчо Славейков“

-бул.“Витоша“

-бул.“Патриарх Евтимий“

-бул.“ Христо Ботев“

-бул.“Македония“

В обхвата на строителните
дейности попадат 20 ОУ“Тодор Минков“, 22 СУ „Георги Стойков Раковски“ и ДГ №87 „Буката“

Очаква се ремонтните дейности
да започнат в 9.00 ч. и да приключат в 21 ч.