Във връзка с внезапно възникнали повреди, които трябва да бъдат отстранени, се налага възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа от „А 1 България“ ЕАД. Реконструкцията ще бъде извършена до 06.07.2022 г. по тротоарите на ул.“Княз Борис I“ 56, жилищна група Южен парк бл.123, бл.90 вхл4