Район „Триадица“ информира за необходимостта от ремонт по тротоара на ул.“Димитър Манов“ 57 и в км.“Иван Вазов“ при бл.28 поради възстановяване на компрометирана тръбвна мрежа на мобилен оператор