Район „Триадица“ съобщава, че от 20.03.2023 г., понеделник, започва планирано и съгласуване изграждането от „Топлофикация София “ ЕАД на топлопровод. Предстоят строително-монтажни дейности по ул. “Костенски водопад“ в западното крило от ул. „Георги Измирлиев“ до бул. „Тодор Каблешков“, който ще продължи до 08.05.2023 г. Забранява  се влизането на пътни превозни средства по западното пътно платно на ул.„Костенски водопад“ между ул. „Георги Измирлиев“ и улицата от северната страна на Т-Маркет, като движението се извършва двупосочно в източното пътно платно на ул. „Костенски водопад“ в посочения участък.