На територията на район „Триадица“ се предвижда още тази година да започват консервационно-реставрационни дейности по археологическите останки от Късноантичния мавзолея до Южния парк. Ще се работи и по саркофазите, частично покритие на мавзолея. Ще бъде направен и информационен център, озеленяване и алейна мрежа с осветление, както и места за отдих и детски кът.
Мавзолеят е издигнат през втората четвърт на ІV в. и е просъществувал до третата четвърт на V в. Предполага се, че тук се намира крайградско имение на високопоставен сердикийски гражданин, в чийто предели попада и мавзолеят.
Най-ценният предмет, открит при проучванията и експониран в залите на Регионален исторически музей – София, е ваза тип Диатрета (vas diatretum) от втората половина на ІV в. Тя представлява луксозна чаша от два пласта стъкло с ажурна мрежеста украса и фигурално-растителен фриз в кобалтовосин цвят. Композицията изобразява Дионисиева сцена, в центъра на която е бог Дионис.
Финансирането на дейностите е осигурено по проект „Повишаване на туристическата атрактивност на София и Ниш“ по Програма за Трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Сърбия.