Район „Триадица“ обявява свободни места за продажба на цветя за 7 и 8 март. Условията за кандидатстване, както и самите места можете да откриете тук и в сградата на районната администрация на ул.“Арабин“ №54.

Свободни места