Снегопочистването в района се осъществява под контрола на Столичен инспекторат – район „Триадица. Поддържащите фирми за са две, на терен са общо осем камиона, които обработват със смеси. Бул.“ Витоша“ бе обработен с механична техника. Работи се по почистването на пешеходните пътеки. Започва поетапната обработка на вътрешнокварталните улици. Почистено бе и пред ДГ №21 в кв.“Иван Вазов“, за да може да бъде доставена храна за дечицата.

Гражданите могат да сигнализират за проблеми и нередности на телефона на Оперативния център на Столичния инспекторат 02/987 5555.