Столичният общински съвет, на своето заседание днес, одобри по т.3 от дневния ред новата структура на администрацията на район „Триадица“. Това е поредна стъпка в реформите за управление на района. С промените се цели подобряване на работния процес и осигуряване на по-бързо и компетентно обслужване на гражданите.