Важно съобщение!

Разяснителна кампания на Столична община в рамките на проект №BG16M10P002-5.003-0001 „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“.

За район „Триадица“ срещите с граждани ще се проведат на 22 и 29 юни от 10.00 ч. до 12.00 ч. в Народно читалище „Светлина“, жк. “Стрелбище“, ул.Тулча“№20.

Целта на проекта е подобряване на качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи.

Елате, за да научите как можете безплатно да подмените стария си отоплителен уред на дърва и въглища с нов!

ВИДЕО С ПОДРОБНОСТИ

Важно съобщение за подмяната на печките на твърдо гориво!

В район „Триадица“ се извършва прием на документи на граждани по проекта №BG16M10P002-5.003-0001 на Столична община „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на устройствата на твърдо гориво с екологични алтернативи“ по Оперативна програма „ Околна среда 2014-2020“.Главната цел на проекта е подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици /ФПЧ/от битово отопление

Ако желаете да подмените старата си печка с екологичен вариант, можете да подадете документи в сградата на районната администрация на ул.“Алабин“№54, ет.4, стая 402 в понеделник от 9.00 ч. до 11.00 ч. и в сряда от 15.00 ч. до 16.00 ч.

За контакти и при възникнали въпроси търсете инж.Силвия Владимирова на тел.02/8054152,153

Среща с граждани за подобряване на качеството на въздуха

Продължава разяснителна кампания на Столична община в рамките на проект №BG16M10P002-5.003-0001 „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“.

За район „Триадица“ поредната среща с граждани ще се проведе на 4 август /вторник/ от 17.00 до 19.30 ч. на мобилен пункт, разположен на ъгъла на бул.“Тодор Каблешков“ и ул.“Луи Айер“.