Услугата специализиран транспорт за хора с увреждания ще се предоставя на принципа „От врата до врата“ по Проект № BG05M9OP001-2.002-0267-C01 „Създаване на равни възможности за независим живот“.

За целта по проекта е закупен адаптиран микробус, който ще се ползва от потребителите по заявка и предварително изготвен график. Предоставянето на тази услуга предполага осигуряване в район „Триадица“ на равни възможности за всеки потребител по проекта.

Предоставянето на услугата „От врата до врата“ ще гарантира по-добро качество на предлаганите интегрирани здравно-социални услуги.

Благодарение на тази услуга, потребителите ще имат равен достъп до здравни заведения, администрации в социалната сфера, ще подобрят своята мобилност и възможност за общуване, дава шанс и възможност за пълноценно интегриране и социализация. Дейността значително ще облекчи тяхното ежедневие, особено що се отнася до посещения в медицински и социални заведения, социални услуги в общността и други.

Специализираният превоз ще обслужва с предимство лица в инвалидни колички и лица с изключително тежки заболявания на опорно-двигателния апарат, незрящи и други. Това ще са лица, които не могат да ползват стандартните транспортни услуги или страдат от по-тежки увреждания, които не позволяват използването дори на пригоден обществен транспорт.

Очакваните резултати от предлаганата услуга са:

  • Осигурен специализиран, адаптиран транспорт за потребителите на интегрирани грижи.
  • Осигурена мобилност за хората с увреждания, която допринася и осигурява възможности за независим живот.
  • Осигурени равни възможности на потребителите и достъп до интегрирани грижи.

ЗАПИСВАНИЯ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕЛНИЧЕН ДЕН

от 10.00 ч. до 12.00 ч.

на тел. 02 80 54 116