Екипът по проект „Създаване на равни възможности за независим живот“ уведомява гражданите, че списъците с класираните потребители и лични асистенти ще бъдат изложени на  25.07.16г. от 10 ч. на информационното табло в сградата на районната администрация на ул.“Алабин“ 54.

Ръководител проект:

Милица Генчева