Реализира се проект „Децата на „Триадица“ спортуват като превенция на агресията и насилието в училищата“ по програмата за развитие на физическото възпитание и спорта към Столична община