„Спорт за всички“ в Южния парк

На 17.10.2021 г./неделя/ в Южния парк, непосредствено до входа към улица „Нишава“ ще се проведе събитието „Спорт за всички“, организирано от  неформалната младежка група „Достъпна градска среда за район Триадица“ .

Целта на събитието е чрез спорт да се обърне внимание на недостъпната среда както на обществените, така и на останалите сгради в целия столичен град.

Повече за събитието

https://www.facebohttps://www.facebook.com/events/1858418734364902/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A552455326058764%7D%7D]%22%7Dok.com/events/1858418734364902/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A552455326058764%7D%7D]%22%7D