Ежедневните проблеми , свързани с инфраструктурата – улици, тротоари, канализационна и ВиК мрежа бяха основните акценти на разговорите  по време на работната среща между кмета на район „Триадица“ Димитър Божилов, зам.-кмета по „Инженерна инфраструктура и контрол на строителството“ Христо Вълчанов и зам.-кмета по „Обществено строителство“ на Столична община инж. Цветан Божинов. За пореден път бе поставен въпросът за състоянието на подлезите на цялата територия на район „Триадица“ и необходимостта от ремонти и обновяване.

Инж.Божинов изрази уверението си, че Столична община е предвидила  за 2020 г. повече средства за поддържане на вътрешните квартални улици. Зам.-кметът на СО прие поканата да гостува на „Триадица“ и да се запознае на терен с проблемните места от инфраструктурата на района.  Тогава ще бъде обсъден и въпросът с реконструкцията на бул.“Тодор Каблешков“.