Кметът на район „Триадица“ Димитър Божилов и зам.-кметът Христо Вълчанов проведоха ползотворна работна среща със зам.кмета по строителството в Столична община инж. Цветан Божинов. Основна тема на разговорите бе състоянието на подлезите на територията на район „Триадица“, които са общо четиринадесет. Обсъдени бяха подробности около  предварително депозираният в Столична община отчет , в който експертите по строителството в районната администрация изразяват своите опасения по отношение на  състоянието и най-вече безопасността на подлезите.  Зам.-кметът на СО инж.Божинов  подходи с разбиране към очертаните от районната администрация  проблеми с поддръжката на подлезите. Договорена бе допълнителна среща, на която да бъдат уточнени възможностите за съвместни действия между Столична община и район „Триадица“ за отстраняване на проблеми, освежаване и модернизиране  на подлезите.

По време на работната среща кметът на район „Триадица“ Димитър Божилов и зам.-кметът Христо Вълчанов поставиха на дневен ред и въпросът със състоянието на сградите на училищата в района. Зам.-кметът инж. Божинов се  запозна с необходимостта от ремонт, реновиране и прилагане на програми за енергийна ефективност в учебните заведения на територията на района.

Зам.-кметът на СО инж. Божинов и кметът на район „Триадица“ Божилов се разбраха на следваща среща да бъде обсъдена и темата за вътрешните улици в района.