Продължава разяснителна кампания на Столична община в рамките на проект №BG16M10P002-5.003-0001 „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“.

За район „Триадица“ поредната среща с граждани ще се проведе на 4 август /вторник/ от 17.00 до 19.30 ч. на мобилен пункт, разположен на ъгъла на бул.“Тодор Каблешков“ и ул.“Луи Айер“.