Важно съобщение!

Разяснителна кампания на Столична община в рамките на проект №BG16M10P002-5.003-0001 „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“.

За район „Триадица“ срещите с граждани ще се проведат на 22 и 29 юни от 10.00 ч. до 12.00 ч. в Народно читалище „Светлина“, жк. “Стрелбище“, ул.Тулча“№20.

Целта на проекта е подобряване на качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи.

Елате, за да научите как можете безплатно да подмените стария си отоплителен уред на дърва и въглища с екологични алтернативи.