За втора поредна година младежко сдружение ще обучава напълно безплатно млади хора в тънкостите за изготвяне на бизнес стратегии. Сдружение „Асоциация за международно обществено развитие“/АМОР/ стартира проект „МЛАД ПРЕДПРИЕМАЧ – методи за развитие на бизнес идея и нейната реализация“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017, в партньорство с район „Триадица“ и район „Лозенец“, СО.

 Целта на проекта е да запознае младите и активни хора в 10, 11 и 12 клас с тънкостите в бизнеса. Тези младежи трябва да са от столицата и да желаят да развият предприемаческия си потенциал. Одобрените участници ще се обучават през есента и ще минат през различни етапи, като се набляга на изготвяне на бизнес идея и план, работа в екип, както и как да развият маркетингови и търговски стратегии за малък и среден бизнес успешно. По проекта се предвижда и дискусия на тема: „Какво искам да правя? Моите силни и слаби страни.“, която, чрез метода на структурния диалог, ще срещне на едно място бизнеса, преминалите обучение участници, партньорите по проекта и представители на местната власт.

 Участниците в планираните обучения по проекта ще бъдат определени, чрез предварителен подбор на база на пусната към желаещите за участие анкетна карта, съдържаща и мотивационна част, която ще играе определяща роля при определяне на участниците в обученията. Крайните бенефициенти ще са 30 души. За успешно достигане на информацията и възможностите по проекта до целевата група ще се работи в тясно сътрудничество със Софийски ученически съвет.

За реализирането на планираните обучения един от партньорите по проекта на сдружение „АМОР“ е Национална финансово-стопанска гимназия, която ще бъде домакин на събитията и ще предостави необходимите помещения, като зала за обучения и дискусии.

Целевото населено място е Район „Лозенец“ и Район „Триадица“ на Столична община, които са партньор по проекта. Обученията ще бъдат проведени от Център за учебно-тренировъчните фирми към МОН, които също са основен партньор по проекта.