Открива се процедурата за кандидатстване с проектни предложения по програма „Зелена София, чрез която гражданите ще могат да се включат в облагородяване на междублоковите пространства и средата пред домовете им. Столична община осигурява безвъзмездно фиданки, храсти, цветя, паркова мебел – пейки, перголи, кашпи, кошчета и инструменти, а идеята и изпълнението на проектите е на гражданите. За програмата могат да кандидатстват етажни собствености, неправителствени организации и читалища. Крайният срок за получаване на проектните предложения е до 17:00 ч. на 28.04.2023 г. в деловодството на районната администрация на ул.“Алабин“ 54, ет.1, на чиято територия се намира зелената площ или на електронната поща triaditza@triaditza.org. По програмата може да се кандидатства за облагородяване само на терени общинска собственост. Информация за кандидатстването, подготовката на проектите, както и формуляри за кандидатстване е публикувана на интернет страницата на Столична община, на адрес : https://www.sofia.bg/program-green-sofia-2023 .

Лица за контакт за район „Триадица“ –Мина Йоргова и Силвия Владимирова 02/8054 152