От 1 април район „Триадица“ стартира социалната услуга „Патронаж +“, чрез която се осигурява пазаруване и помощ в домакинството на възрастни, хора с увреждания, в неравностойно положение и трудноподвижни. За да бъдете включен в социалната услуга, трябва да попълните заявление-декларация и карта, чиито образци можете да намерите тук.

Попълнените документи следва да се представят в районната администрация на ул.“Алабин“ №54, стая 307. Приемни дни за документи са вторник от 9:00 до 12:00 ч. и четвъртък от 14:00 до 16:00 ч. Гражданите, които не използват интернет услугите, могат да получат хартиени екземпляри и на място. Важно! Потребителите на услугата „Патронаж +“ следва да представят в районната администрация и копие на ТЕЛК, НЕЛК или друг медицински документ. За допълнителна информация може да получите на тел.02/8054 138 Радка Близнакова. За въпроси може да използвате и имейл адреса patronage@triaditza.org