Разрушен тротоар, прах, липсва на ограда и означителни знаци, отсъствие на документация, са само час от нарушенията, с които се срещнаха екипите на район „Триадица“ и Столичен инспекторат – район „Триадица“ при съвместна проверка на обект на ул. “Родосто“ и „Никола Славков“ при събарянето на две стари сгради.

На терен бе и кметът на район „Триадица“ Димитър Божилов, който се запозна с фактологическата  обстановка. В разговор с жителите на квартала г-н Божилов обсъди и друг проблем – прекомерното вдигане на шум извън регламентираните часове за работа. Изслушани бяха и представители на фирмата, които в момента работеха на място. Кметът на района увери хората, че безопасността на гражданите и тяхното спокойствие са приоритет на районната администрация, във връзка с което се извършват постоянни проверки.

Специалистите от „Контрол по строителството“ и Столичен инспекторат ще потърсят отговорност за извършените нарушения и работата по обекта няма да продължи, докато не бъдат изпълнени нужните предписания. Наред с това отдел „Екология“ ще наложат санкции за неправомерно премахнато дърво до обекта