От 04.07.2016 г до 08.07.2016 г екипът по проект

СЪЗДАВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ “- район „Триадица “ ще извърши класиране на кандидатите за  лични  асистенти.

      Всеки работен ден от 10,00 до 12,00 часа, всички кандидати за лични асистенти, които са подали документи до 22.06.2016 г трябва да се явят лично  на събеседване в стая  № 209 .

      Кандидатите, получили, по-малък брой точки от 12 не се одобряват за лични асистенти.

 

 ФОРМУЛЯР ЗА ПОПЪЛВАНЕ

Милица Генчева

Ръководител проект

СЪЗДАВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ

 

 

Продължава социалното оценяване на кандидатите за потребители по проект

СЪЗДАВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ “- район „Триадица “.

          Кандидат- потребителите да създадат условия за посещение на социалните работници, които ще посетят домовете им и ще извършат оценяване на място.

 

 

 

Милица Генчева

Ръководител проект

СЪЗДАВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“