Със заповед на кмета на район „Триадица“ Димитър Божилов се
създаде Районен съвет по образование. Председател е зам.-кметът Руслан
Баждеков. В новоучредения Съвет членуват директорите на всички общински и държавни
училища в района. Свой представител в Съвета има и  Дирекция „Образование“ на Столична община.

Проблемите, свързани с образованието на подрастващите и
необходимостта от бързото им решаване, е приоритетна задача Районния съвет по
образование. Директорите на учебните заведения изразиха готовността си за
активно участие в работата на новосъздадения орган.