УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 Във връзка с изпълнението на строеж „Главен канализационен клон по улица – „Сребърна“ – ул. „Хенрих Ибсен“ и ул. „Никола Крушкин-Чолака“ в участъка на бул. „Гоце Делчев“ до преливна шахта № 1“ ви информираме за следното:

Строителството на главния канализационния клон по ул. „Хенрих Ибсен“ върви предсрочно в сравнение с предвидения в проекта график.  Преди десет дни строително монтажните работи достигнаха до предвидено в проекта преминаване под монолитно мостово съоръжение, което в момента се извършва подземно, поради което на пръв поглед изглежда, че на обекта не се работи. Това не отговаря на истината, тъй като в момента на строежа се извършват денонощни сондажни работи и графика на изпълнението му върви предсрочно в сравнение с този представен при съгласуването на проекта. За да не се изостава от графика за изпълнение на предвидените в проекта срокове, междувременно беше изпълнен и отливния канал от преливна шахта № 1, към реката. В случай, че не се появят някакви непредвидени усложнения се предвижда сондажната процедура да приключи най-късно до 17.07.19 г., след което строително монтажните работи отново ще бъдат надземни и видими за обществеността.