Важно съобщение:

От Столична община напомнят, че първото класиране за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи към училищата ще се извърши на 15.05.2020 година.

Документите, удостоверяващи критерии № № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (дете с един неизвестен родител), 15 и 17, ще се проверяват по служебен път и не е необходимо родителите да предоставят документи.

Документите за критериите, които не се удостоверяват по служебен път – критерии № № 3, 12 (дете с родител с отнети родителски права), 13, 14 и 16, следва да бъдат представени от родителите в детската градина/училището при записването на детето.

В случай че извънредното положение в страната бъде удължено и след 13 май 2020 г., след извършване на първото класиране, срокът за записване на класираните деца се удължава от 18 май до 18 юни 2020 г.

Вашите въпроси може да задавате на obrazovanie_so@abv.bg или на телефон 02 943 3183.

ofia.bg/en/web/guest/covid-19/-/asset_publisher/5mTkmwueyEMI/content/s-obsenie-v-v-vr-zka-s-priema-na-deca-v-obsinskite-detski-gradini-i-podgotvitelnite-grupi-v-ucilisata?redirect=%2Fen%2Fcovid-19&inheritRedirect=true