СЪОБЩЕНИЕ

ОТ РАЙОННА АДМИНИСТРАЦИЯ „ТРИАДИЦА”

Получено е уведомление от Столична община със следния текст:

Да бъдат взети необходимите превантивни мерки за очаквани силни ветрове и ниски температури.

За гр. СОФИЯ е обявен „ЖЪЛТ КОД” на опасност за 30.10.2017 г.

Директор на дирекция „Сигурност” – СО

                                      Кристина ЛАЗАРОВА  /П/

30.10.2017 г.

1315  ч.