ГРАФИК ЗА РАБОТАТА НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ТРИАДИЦА“ ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ ЮНИ, ЮЛИ И АВГУСТ 2018 ГОДИНА