На 16 октомври 2018 г./вторник/от 17:00 ч. в стая 301 / заседателна зала/, трети етаж на район „Триадица“, ул. „Алабин“ № 54 ще се  проведе обществено обсъждане на план – схема за еднопосочно движение в  зона Център – местност „ Буката“ на СО Район „Триадица. За повече информация вижте ТУК.