Във връзка с провеждане на обществено обсъждане ще бъде направено представяне на Концепция за разширение на бул. “Тодор Каблешков” в обхвата между кв.”Манастирски ливади-изток” и кв.”Гоце Делчев” с цел подобряване на транспортната комуникация на двата квартала.  

За повече информация относно събитието вижте Заповед РТР18-РД56-104 от 14.05.2018

Вземете под внимание информацията в следния линк: Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка РТР18-РД56-106 от 18.05.2018